ΚΟΚΚΟΤΑΣ Ε.Π.Ε.

Κατάλογοι όλων των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων μας.

Δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές για προϊόντα που σας ενδιαφέρουν.

BAINBRIDGE DOWNLOADS

Catalogues

Front Cover of Sailmaking Catalogue
Front Cover of Covermaking Catalogue
BC1 Watercraft Catalogue
Front Cover of AquaMarine Catalogue
Solacryl Sample Booklet

English Sailmaker Trade Guides

MPEX English Trade Guide
AIRX English Trade Guide
REVX English Trade Guide
DIAX English Trade Guide
Sailman English Trade GuideX
SPX English Trade Guide
HSX English Trade Guide
HSX-V English Trade Guide
Aquabatten English Trade Guide
Sailman English Trade GuideX

RONSTAN DOWNLOADS

2020 Ronstan Sailboat Hardware Catalogue

2020 Ronstan Marine Catalogue

ANDERSEN DOWNLOADS

2018 ANDERSEN Stainless Steel Winches

2018 ANDERSEN Stainless Steel Winches

COUSIN TRESTEC DOWNLOADS

Yachting ropes
catalog

Yachting ropes catalog

Climbing ropes
catalog

Climbing ropes catalog

Safety ropes for PPE catalog

Safety ropes for PPE catalog

Arboriculture range brochure

Arboriculture range brochure

Paragliding Lines information brochure

Paragliding Lines information brochure

Textiles solutions for livestock buildings

Textiles solutions for livestock buildings

Airborne Operations ropes brochure

Airborne Operations ropes brochure

Textile cables for Oceanology brochure

Textile cables for Oceanology brochure

Dynalight textile cable for pulling and hauling

Dynalight textile cable for pulling and hauling

Splicing guide
catalog

Splicing guide

AMANN DOWNLOADS

Onyx Colour Card

Onyx ColourCard Scan

Serabond Colour Card

Serabond Colour Card

    Αριθ. ΓΕΜΗ: 511501000

    ΜΑΙΖΩΝΟΣ 80, 10438 ΑΘΗΝΑ

 

 

  • 210.5220150
  • 210.5225897
  • 210.5228540

    210.5247225

  • Δευτέρα έως Παρασκευή
    8:00-16:00
  • Eshop
    ΤΑΚΗΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΕΠΕ

Search